Naši proizvodi

NAŠI PROIZVODI

EKSPERTIZA

 • E-trgovina
 • “Omnichannel”
 • “Workforce” menadžment
 • “Quality assurance”
 • Usluga striminga na zahtev
 • Korisničko iskustvo

USLUGE

 • Saas
 • Dizajn
 • Obuka
 • Podrška i unapređenje

INDUSTRIJA

 • Roba široke potrošnje
 • Maloprodaja
 • Telekomunikacija
 • Mediji

IMPOQO
REŠENJE

Impoqo je pametno i personalizovano rešenje za e- trgovinu, prilagođeno vašim potrebama. Pristupačno, skalabilno i integrisano plug-and-play rešenje za e-trgovinu, dostupno svima i svuda.

CLOSEOUT
REŠENJE

Kompanije različitih industrijskih vertikala, na svom putu do efikasnog i uspešnog završetka projekta, nailaze na mnoge prepreke u oblasti osiguranja kvaliteta, koje mi lako možemo da rešimo.

MULTISCREEN
REŠENJE

Naš OTT tv je vrhunska aplikacija za više ekrana koja omogućava vašim kupcima da gledaju video i TV sadržaj uživo na svim uređajima. To je kompletno, korisnički definisano, napredno OTT TV rešenje za live i VOD strimove.