Partnerska rešenja

PARTNERSKA REŠENJA

EKSPERTIZA

 • ERP
 • Korisničko iskustvo
 • Analitika i planiranje / BI
 • “Asset management”
 • Automatizacija poslovnih procesa
 • Sprečavanje gubitaka podataka

USLUGE

 • Rešenja sa brzim povraćajem investicije
 • Dizajn
 • Implementacija
 • “Rollout”
 • Obuka
 • Podrška i unapređenje

INDUSTRIJE

 • Telekomunikacija
 • Energetika
 • Roba široke potrošnje
 • Naftna industrija
 • Maloprodaja
 • Finansije

AWS

AWS

Enetel Solutions je u procesu sertifikacije da postane AWS konsultantski partner. AWS Select Consulting Partners su kompanije koje pomažu organizacijama svih vrsta i veličina na putu do cloud-a, od kreiranja strategije i dizajna do primene i upravljanja njihovim aplikacijama i okruženjima.

ALFRESCO

Uz rešenje Alfresco Enterprise Content Management (ECM) i Enetel Solutions kao partnera u implementaciji, možete upravljati sadržajem sa bilo kog mesta, povezivati informacije sa korisnicima svuda.

CIPHER CLOUD

Sa Cipher Cloud CASB, No1 Cloud Applications Security Broker (CASB) platformom za zaštitu podataka u cloud-u, Enetel Solutions omogućava jednostavnu integraciju sa vodećim cloud servisima.

IBM

IBM

Enetel Solutions sarađuje sa IBM-om kako bi pomogao klijentima u rešavanju specifičnih industrijskih problema pružajući integrisana rešenja koja se baziraju na koriščenju informacionih tehnologija i poznavanju poslovnih procesa.

SYMANTEC IT
SECURITY

Symantec rešenja štite, upravljaju i kontrolišu informacije, infrastrukturu i procese kako na fizičkim tako i na virtuelnim platformama. Informacije su bezbedne bez obzira na okruženje ili lokaciju.

UIPATH

Enetel Solutions je UiPath Silver Partner. UiPath je vodeći vendor platforme za Robotsku Automatizaciju procesa (RPA) koja omogućava organizacijama u različitim industrijama da u potpunosti automatizuju operativne zadatke koji se ponavljaju i opterećuju radnu snagu.

ENGHOUSE
NETWORKS

Enetel Solutions primenjuje Enghouse Networks softverska rešenja čime omogućava provajderima brzu i efikasnu reakciju na zahteve tržišta, optimizaciju međuresornih procesa i građenje jačih, isplativijih veza sa njihovim klijentima.

ERICSSON

Naš tim za integraciju i razvoj pruža usluge implementacije, razvoja prilagodjenog softvera i upravljanja ovim sistemima, obezbeđuje integraciju sa CRM-om i sistemima provizioniranja za Ericsson Digital BSS proizvode.

MICROSOFT

Enetel Solutions omogućava klijentima da unaprede poslovne odnose i postanu produktivniji sa Microsoft Customer Relationship Management (CRM) and Enterprise Resource Planning (ERP).

SAP

SAP

Enetel Solutions je sertifikovani SAP GOLD Partner, specijalizovan za: SAP i S/4 HANA ERP ključne poslovne oblast, SAP moduli, proširene funkcionalnosti i standard.